5HTP i drogtest översyn för pålitlig användning och interaktion

Många människor tar ett tillägg med 5HTP att lindra sin ångest och andra depression och vikter. Här förklarar vi 5HTP i ett drogtest.

Potentiella 5HTP biverkningar är en viktig faktor att beakta innan du tar denna stimulerande tillägg. 5HTP (5-Hydroxytryptophan eller oxitriptan) är ett naturligt komplement som människor ofta använder för att öka stämningen, förbättra sömn, och för ångest och depression. Den här artikeln kommer att ge dig flera omdömen av de tester och forskning som gjorts beträffande denna 5HTP.

Vad är exakt 5HTP?

L-5-hydroxitryptofan (5HTP) är den omedelbara föregångaren till serotonin. Det är lätt syntetiseras till serotonin utan biokemisk respons. Detta näringsämne har en stor och stark följande som förespråkar överdrivna och felaktiga påståenden om dess effektivitet vid behandling av depression och ett antal andra serotoninrelaterade sjukdomar. Dessa påståenden stöds inte av vetenskapen. Under noggrann undersökning kan 5HTP vara kontraindicerat för depression i några av de patienter som främjare av 5HTP språkar dess användning.

Finns det säkerhetsproblem?

5HTP är möjligen SAFE när du tar genom munnen på lämpligt sätt. 5HTP har använts på ett säkert sätt i doser upp till 400 mg dagligen i upp till ett år. Men vissa människor som har tagit det utvecklat ett tillstånd som kallas eosinofili-myalgi syndrom (EMS), ett allvarligt tillstånd med extrem muskelömhet (myalgi) och blodrubbningar (eosinofili). Vissa människor tror EMS kan orsakas av en oavsiktlig ingrediens eller förorening i vissa 5HTP produkter. Men det finns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för att veta om EMS orsakas av 5HTP, en förorening, eller någon annan faktor. Tills mer är känt, bör 5HTP användas med försiktighet.

Test av 5HTP

5HTP är mycket pålitlig att öka serotoninnivåerna. 5HTP faktiskt används som ett kliniskt test för att bedöma styrkan av droger. Den hänvisar till påverka serotoninnivåerna (genom att para ihop en experimentell drog med 5HTP att inducera serotoninsyndrom eller serotonin toxicitet. Man kan se hur mycket som läkemedel förvärrar serotonin biosyntesen eller biotillgänglighet genom att se hur mycket av en 5HTP dos erfordras för att inducera syndrom. Den lägre dos är indikativt för högre läkemedelspotens). Detta test kallas 5HTP inducerade syndromet testet.

Så nu, detta är kliniskt testade med vissa studier med hjälp av 5HTP. Du måste dock gälla med betrodda och genuina produkter. Här erbjuder vi ursprungliga 5HTP rekommenderat tillägg från EvolutionSlimming. Du kan köpa 5HTP tillägg på den officiella EvolutionSlimming hemsida. Via länken här, kan du besöka sidan för att registrera och köpa tillägget.